INSTRUCTION OF UNIVERSAL PHOTOGRAPHY – GIÁO TRÌNH NHIẾP ẢNH VŨ TRỤ – THE BEAUTY OF THE TRUTH

GIÁO TRÌNH NHIẾP ẢNH VŨ TRỤ

(INSTRUCTION OF UNIVERSAL PHOTOGRAPHY)

I) Khái niệm (concept):

 • Nhiếp ảnh vũ trụ là quá trình quan sát và ghi nhận bằng hình / phim về 12 thành phần cơ bản cấu tạo nên vật chất trong vũ trụ.
 • Universal photography is the progress of observing and recording in images / videos the 12 fundamental components that make up matter in the universe.

II) 12 thành phần cơ bản của vật chất (12 fundamental components of substance):

 1. Màu – Color
 2. Ánh sáng – Light
 3. Chất liệu – Material
 4. Hình dạng – Shape
 5. Sự chuyển động – Movement
 6. Âm thanh – Sound
 7. Nhiệt độ – Temperature
 8. Mùi – Savor
 9. Vị – Flavor
 10. Điện từ – Electromagnetic
 11. Lực tương tác – Fundamental forces
 12. Khối lượng – Weight