AN + XUÂN | Vietnam Pre wedding Film 8K HDR Phu Quoc – Ong Lang beach – Fine Art Beauty of Truth

Location: Phu Quoc in 2023. Duration: 75 minutes of recording.

Địa điểm: Phú Quốc năm 2018. Thời lượng: 75 phút quay phim.