PHIM TRƯỜNG RUSTIC | Ảnh cưới cao cấp 8K HDR Crystal Galaxy | Universal Colors Sắc Màu Vũ Trụ – Fine Art Beauty Of Truth – Vietnam Wedding Photographer – Vietnam Wedding Film

Vietnam Wedding Photographer - Vietnam Wedding Film - Chụp Hình Cưới - Quay Phim Cưới - Sắc Màu Vũ Trụ - HDR Universal Colors - Family Photos - Fine Art Beauty of Truth - Travel with Linh - Duc Linh Photographer / PHIM TRƯỜNG RUSTIC | Ảnh cưới cao cấp 8K HDR Crystal Galaxy | Universal Colors Sắc Màu Vũ Trụ – Fine Art Beauty Of Truth – Vietnam Wedding Photographer – Vietnam Wedding Film

PHIM TRƯỜNG RUSTIC | Ảnh cưới cao cấp 8K HDR Crystal Galaxy | Universal Colors Sắc Màu Vũ Trụ – Fine Art Beauty Of Truth – Vietnam Wedding Photographer – Vietnam Wedding Film

Luxury Fairy Photos & Films

Lưu ý: các ảnh được trình bày trong bài viết là các ảnh HDR nhưng được chuyển đổi giảm chất lượng (HDR -> JPEG) để hiển thị ở website, xin mời xem bản HDR đẹp qua các đoạn phim YouTube chuẩn HDR.

  • Vui lòng xem trên các màn hình hiển thị HDR tốt như iPhone 14/15, Macbook M1/M2/M3, Samsung Galaxy 23/24 và các mẫu tivi HDR 10+ cao cấp. Nếu thấy nhãn HDR (2160p HDR 4K) ở phần Settings của đoạn phim YouTube thì màn hình bạn đang xem mới hiển thị được HDR

  • Địa điểm: Phim trường Rustic năm 2024.

Date

March 22, 2024

Category

Engagement - Pre wedding