The QUỲNH’s family | Vung Tau family photoshoot | Duc Linh wedding photographer

The QUỲNH’s family | Vung Tau family photoshoot | Duc Linh wedding photographer

Location: Sai Gon and Vung Tau in 2013. Duration: 4 sessions (some hours of photography).

Địa điểm: Sài Gòn và Vũng Tàu năm 2013. Thời lượng: 4 buổi, (một số giờ chụp).

Date

October 4, 2022

Category

Family and Kid