The PHƯƠNG’s family | Saigon family photoshoot | Duc Linh wedding photographer

The PHƯƠNG’s family | Saigon family photoshoot | Duc Linh wedding photographer

Location: Sai Gon in 2014. Duration: 3 sessions (6 hours of photography).

Địa điểm: Sài Gòn năm 2014. Thời lượng: 4 buổi, (6 giờ chụp).

Date

October 5, 2022

Category

Family and Kid