The NHUNG’s family | Binh An Village, Vung Tau family photoshoot | Duc Linh wedding photographer

The NHUNG’s family | Binh An Village, Vung Tau family photoshoot | Duc Linh wedding photographer

Location: Vung Tau and Van Thanh park –  Sai Gon in 2014. Duration: 4 sessions (10 hours of photography).

Địa điểm: Vũng Tàu và công viên Văn Thánh – Sài Gòn năm 2014. Thời lượng: 4 buổi, (10 giờ chụp).

Date

October 11, 2022

Category

Family and Kid