The MARION’s family | Notre Dame Cathedral of Saigon family photoshoot | Duc Linh wedding photographer

The MARION’s family | Notre Dame Cathedral of Saigon family photoshoot | Duc Linh wedding photographer

Location: Post Office, Museum and Notre Dame Cathedral of Sai Gon in 2016. Duration: 2 hours of photography.

Địa điểm: Bưu điện, bảo tàng và nhà thờ Notre Dame Sài Gòn năm 2016. Thời lượng: 2 giờ chụp.
Date

July 30, 2023

Category

Family and Kid