SCOTT + LUCY engagement | Tao Dan couple photoshoot | Duc Linh wedding photographer

SCOTT + LUCY engagement | Tao Dan couple photoshoot | Duc Linh wedding photographer

Location: Tao Dan park and Notre Dame Cathedral of Saigon in 2016.

Duration: 2 hours and a half of photography.

Địa điểm: công viên Tao Đàn và nhà thờ Notre Dame Sài Gòn năm 2016. Thời lượng: 2 tiếng rưỡi chụp hình.

Date

July 30, 2023

Category

Engagement - Pre wedding