SASHA + NATALY | Russian wedding couple | Nha Trang elopement beach | Duc Linh wedding photographer

SASHA + NATALY | Russian wedding couple | Nha Trang elopement beach | Duc Linh wedding photographer

Location: the cliff – Nha Trang beach and Hon Chong in 2016. Duration: 4 hours of photography.

Địa điểm: bờ đá biển đảo Nha Trang – Hòn Chồng. Thời lượng: 4 giờ chụp.
Date

July 30, 2023

Category

Wedding