QUÂN + CÁC engagement | Phu Quoc pre wedding | Duc Linh wedding photographer

QUÂN + CÁC engagement | Phu Quoc pre wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Phu Quoc island in 2015.

Duration: 2 sessions (8 hours of photography).

Địa điểm: đảo Phú Quốc năm 2015.
Thời lượng: 2 buổi (8 giờ chụp)
Date

July 30, 2023

Category

Engagement - Pre wedding