NHU + UYÊN engagement | Dalat pre wedding | Duc Linh wedding photographer

NHU + UYÊN engagement | Dalat pre wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Dalat highland in 2015.

Duration: 2 sessions (10 hours of photography).

Địa điểm: Đà Lạt năm 2015.
Thời lượng: 2 buổi (10 giờ chụp)
Date

July 30, 2023

Category

Engagement - Pre wedding