NGUYÊN + PHƯƠNG engagement | Binh Lap pre wedding | Duc Linh wedding photographer

NGUYÊN + PHƯƠNG engagement | Binh Lap pre wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Binh Lap in 2015. Duration: 2 sessions (8 hours of photography).

Địa điểm: Bình Lập năm 2015. Thời lượng: 2 buổi, (8 giờ chụp).
Date

July 30, 2023