LỄ + VÂN engagement | Six Senses pre wedding | Duc Linh wedding photographer

LỄ + VÂN engagement | Six Senses pre wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Six Senses Nha Trang Resort and Khai Luong island in 2015. Duration: 3 sessions (10 hours of photography).

Địa điểm: Six Senses Nha Trang và đảo Khải Lương năm 2015. Thời lượng: 3 buổi, (10 giờ chụp).
Date

July 30, 2023

Category

Engagement - Pre wedding