HIẾU + NHUNG engagement | Bien Hoa pre wedding | Duc Linh wedding

Location: Bien Hoa – Long Thanh in 2016. Duration: 4 hours of photography.

Địa điểm: Biên Hoà – rừng cao su Long Thành năm 2016. Thời lượng: 4 giờ chụp.
Date

July 30, 2023