DƯƠNG + NHI engagement | Phan Rang pre wedding | Duc Linh wedding photographer

DƯƠNG + NHI engagement | Phan Rang pre wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Hang Rai – Phan Rang beach and Sai Gon in 2014. Duration: 2 sessions (6 hours of photography).

Địa điểm: Hang Rái – biển Phan Rang và Sài Gòn năm 2014. Thời lượng: 2 buổi, (6 giờ chụp).
Date

October 5, 2022

Category

Engagement - Pre wedding