DƯƠNG + HẠNH engagement | Binh Ba island pre wedding | Duc Linh wedding photographer

DƯƠNG + HẠNH engagement | Binh Ba island pre wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Binh Ba island in 2015.

Duration: 2 sessions (10 hours of photography).

Địa điểm: đảo Bình Ba năm 2015.
Thời lượng: 2 buổi (10 giờ chụp)
Date

July 30, 2023

Category

Engagement - Pre wedding