BẢO NGUYÊN | Dong Phuong, Sai Gon wedding | Duc Linh wedding photographer

BẢO NGUYÊN | Dong Phuong, Sai Gon wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Dong Phuong restaurant, Sai Gon in 2014. Duration: 10 hours of photography.

Địa điểm: Nhà hàng Đông Phương, Sài Gòn năm 2014. Thời lượng: 10 giờ chụp.

Date

July 30, 2023

Category

Wedding